O drużynie

Jesteśmy drużyną starszoharcerską koedukacyjną, czyli dla harcerzy z klasy siódmej i starszych, dla chłopców a także dla dziewcząt. Spotykamy się na zbiórce w każdy weekend pod wałdowską szkołą, dokładne terminy i godziny zbiórek można znaleźć na stronie głównej.


Z historii:


Założycielem i pierwszym drużynowym 52 DH "Remus" jest phm. Tomasz Dmuchowski. Drużyna powstała 14 marca 2013 r jako drużyna wielopoziomowa i koedukacyjna.
18 lipca 2013 r. druhna Agnieszka Figurska, druhna Justyna Stopikowska i druh Bartosz Mróz zostali przybocznymi 52 DH "Remus".


28 lutego 2015 r. drużynowym został druh Bartosz Mróz, a opiekunem druh Tomasz. Tego dnia też otrzymaliśmy pierwsze plakietki drużyny.

16 maja 2015 r. podczas spotkania szczepu zakończył się okres próbny 22 Gromady Zuchowej "Wesołe Elfy" i tym samym druhna Justyna Stopikowska oddając sznur przybocznej Remusa została drużynową, jak i druhna Agnieszka Figurska która została przyboczną Gromady wraz z druhną Aleksandrą Mróz również z naszej drużyny.  

9 października 2015 r. druhna Ewelina Majorkiewicz została przyboczną "Remusa".
19 czerwca 2016r. podczas biwaku drużyny powstały cztery zastępy, oraz zostali mianowani zastępowi:

"Bryza", zastępowa dh. Zuzanna Rejowska,
"Horyzont", zastępowa dh. Dorota Kurdziel,
"Wilki Morskie", zastępowy dh. Kacper Bądkowski,
"Sztorm", zastępowy dh. Mateusz Majorkiewicz.

Tego samego dnia, tj. 19 czerwca 2016 r. przyboczną 52 Drużyny Harcerskiej "Remus" została dh. Nikola Włodarska.
Dnia 30 czerwca 2017 r. nasza drużyna zdobyła specjalność  i od dziś jej pełna nazwa to 52 Turystyczna Drużyna Harcerska "Remus"
Podczas Jesiennego Biwaku Remusa i Wesołych Elfów,  11.11.2017 r., trzy zastępy naszej drużyny zyskały swoich podzastępowych. Och. Emilia Kubiak została podzastępową "Horyzontu", dh. Dawid Mączyński podzastępowym "Sztormu"
a mł. Maciej Mróz "Wilków Morskich".

 Dnia 10 marca 2018 roku podczas obchodów pięciolecia istnienia drużyny pion. Paulina Szewa została mianowana zastępową zastępu "Przypływ". Jej pierwsza decyzją było mianowanie swojej podzastępowej, którą została pion. Wiktoria Zalewska. Tego dnia swoją podzastępową zyskał również zastęp "Bryza". Została nią dh. Emilia Janicka.


Podczas obozu letniego, 15 lipca 2019 roku, historia naszej drużyny zupełnie zmieniła bieg. Jeden Remus przeobraził się w dwie drużyny... Druh Bartek przekazał granatowy sznur Druhnie Ewelinie, która stała się drużynową 52 Turystycznej Drużyny Harcerskiej "Remus". Chwilę później komendantka V Szczepu nadała Druhowi Bartkowi również granatowy sznur, czyniąc go drużynowym 52 Drużyny Starszoharcerskiej "Remus". 
W sobotę 23.11.2019 r. w ciemnym wałdowskim lesie odbyła się wyjątkowa dla naszej drużyny uroczystość - dh. Zuzanna Rejowska oraz dh. Mateusz Majorkiewicz zostali mianowani pierwszymi w historii przybocznymi 52 DSH "Remus" w Wałdowie Szlacheckim.W piątek 03.01.2020 r. do życia zostało powołane Koło Przyjaciół Harcerstwa w Wałdowie Szlacheckim, którego Przewodniczącym został założyciel "Remusa", phm. Tomasz Dmuchowski.                                                                                                                                                                                                                                                                   

21 lipca 2022 roku podczas hufcowego obozu letniego druh Bartek przekazał sznur drużynowego druhowi Mateuszowi, który od tamtej nocy stał się drużynowym 52 Drużyny Starszoharcerskiej "Remus".


21.01.2023 podczas drużynowej nocy filmowej 
druhna Anna Bończoszek, druhna Emilia Janicka wraz z druhem Kacprem Strońskim zostali przybocznymi naszej drużyny.

    


  Brak komentarzy:

Prześlij komentarz